Username
Password:
          
Past Executive Members

 

Executive Members of 2054-2058

Co-ordinator

 Neel Kurishna Tamrakar 

Sub Coordinator

Raja Ram Dhaubhadel 

  

General Members

Kedarraj Subedi

Ananta Dhaubhadel

Ram Prasad Prajapati

Suresh Bahadur Dhaubanjar

Ganesh Bajracharya

Kesar Narayan Prajapati

Rabindra Mulepati

Chudamani Bhakta Kayastha

Dinesh Joshi

Uttam Baidhya

Nawal Kishor Rajbhandari

Sharad Rajopadhyaya Sharad

 

 

Executive Members of 2058-2063

President

 Neel Krishna Tamrakar

Voice President

Kedar Raj  Subedi

Joint Secretary
Chudamani Bhakta Kayastha
Treasurer
Nawal Kishor Rajbhandari

  

General Members

Pradip Shrestha

Shantosh Prajapati

Diwan Chandra Dhaubhadel

Bal Mukunda Prajapati

Shreedhar Pakwan

Prakash Dhaubhadel

Niranjan Manandhar

 


Executive Members of 2063-2066
President
Nawal Kishor Rajbhandari
Imm. Past President
Neel Krishna Tamrakar
Voice President
Diwan Chandra Dhaubhadel
Joint Secretary
Pradip Shrestha
Treasurer
Shreedhar Pakwan
 


 
              General Members
 
 
 
Mukunda Manandhar
Tanka Lama
Hari Shyam Shreshta
Naresh Dhaubanjar
Laxmi Awal
 Manika Kayastha 

  Executive Members of 2066-2068
 President
 Diwan Chandra Dhaubhadel
 Imm. Past President
 Nawal Kishor Rajbhandari
 Voice President
 Hari Shyam Shrestha
 Joint Secretary
 Tanka Lama
 Treasurer
 Laxmi Awal
  
 
 
 
 General Members
 
 
 Manika Kayastha
 Mahesh Joshi
 Ram Sundar Bhele
 Suman Prajapati 
 Sunil Yakami
 Subin Sitikhu

 

  Executive Members of 2068-2071
 President
 Laxmi Awal
 Imm. Past President
 Diwan Chandra Dhaubhadel
 Voice President
Ram Sundar Bhele
 Joint Secretary
Krishna Sundar Khaitu
 Treasurer
Mahesh Bhakta Joshi
  
 
 
 
 General Members
 
 
Bimalendra Prajapati
Rabindra Shrestha
Ramila Duwal
Shiddi Laxmi Chaguthi
Deepesh Raj Joshi
 

 

Copyright © 2011 :: Bhaktapur Tourism Development Committee. All rights reserved Powered by : Radiant Infotech Nepal